top of page

Raadpleging op afspraak
Welkom op de website van de Huisartsen Citadel.   Met een ploeg van 3 huisartsen zetten we ons maximaal in om U een optimale medische zorg aan te bieden. 
Er zijn enkel raadplegingen op afspraak.  Deze maakt u bij voorkeur online (de blauwe button) of telefonisch op 09 / 222 56 36.
 

Huisbezoeken
De artsen kunnen je optimaal onderzoeken in de huisartsenpraktijk.  Huisbezoeken worden enkel afgelegd bij ernstige ziekte of wanneer u om medische redenen niet in staat bent u te verplaatsen.  Gelieve huisbezoeken aan te vragen vóór 10.00u.
 

Attesten en geneesmiddelenvoorschriften
Werkonbekwaamheidsattesten, medische attesten en geneesmiddelenvoorschriften kunnen niet telefonische worden aangevraagd.  Deze maatregel behoedt de artsen tegen een te hoge telefoondrukte.  Bij elke raadpleging zal de arts u voldoende geneesmiddelvoorschriften bezorgen tot de volgende medische controle.
 

Het Globaal Medisch Dossier (GMD)
Vraag aan uw arts om een Globaal Medisch Dossier op te starten.  Aan de hand hiervan kan uw huisarts uw ziektegeschiedenis beter opvolgen, het leidt tot een betere geneeskunde en een kwaliteitsvolle zorgverlening, zo worden bijvoorbeeld overbodige onderzoeken voorkomen.
Het GMD geeft u recht op een vermindering met 30% van het REMgeld (het bedrag dat u zelf betaalt bij elke raadpleging of huisbezoek).  Meer info vindt u hier .
 

Wat betaal je voor een afspraak of huisbezoek ?
Alle artsen zijn geconventioneerd, dit betekent dat we de door het RIZIV opgelegde honoraria toepassen.  Voor patiënten met een ziekteverzekering (aangesloten bij een ziekenfonds) hanteren we de derdebetalersregeling, u hoeft dan enkel het REMgeld te betalen.  Betaal met bankkaart of Payconiq.
 

Voorgevel Citadel1.jpg

Als je naar de praktijk komt

  • draag een mondneusmasker als je verkouden bent

  • kom stipt op tijd, niet te vroeg, niet te laat. Dit maakt het ons mogelijk om de social distancing te behouden in de wachtzaal

  • betaal met bankkaart of payconiq

  • Neem je identiteitskaart mee

Beperk de telefoondrukte voor de artsen

Voor adviezen, voorschriften of attesten maak je best een afspraak op de praktijk. 

 

 COVID-vaccinatie najaar 2023

Voor een COVID vaccinatie kan je terecht bij je apotheker.

bottom of page